สระบุรี – ตำรวจสระบุรีประชุมเครือข่ายและร่วมงานประกาศความสำเร็จโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ณ สน.ลุมพินี(มีคลิป)

สระบุรี – ตำรวจสระบุรีประชุมเครือข่ายและร่วมงานประกาศความสำเร็จโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ณ สน.ลุมพินี(มีคลิป)

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี (ศปภ.) พ.ต.อ.เกษดา วัชรานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรีเป็นประธานประชุมเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจและร่วมงานประกาศความสำเร็จมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ณ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชษฐชัย เชษฐศิริผกก.สภ.เมืองสระบุรีพ.ต.ท.เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ รอง ผกก.สภ.เมืองระบุรี พ.ต.ท.ธนพล ดีปัญญาสว.อก.สภ.เสาไห้ ปฏิบัติราชการสภ.เมืองสระบุรีพ.ต.ต.วันชัย ศรีระภักดิ์สวป.สภ.เมืองสระบุรี
โดยมีนาย วราวุฒิ แก้วเดช ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นาย นรินทร์ เทียมชัยบุญทวี ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสระบุรีนาย สรรพวุธ สุวรรณพงษ์ กต.ตร.สภ.เมืองสระบุรี

นาย ทรงศักดิ์ กิตติชัยพฤกษ์ กต.ตร.สภ.เมืองสระบุรี นายโสภณ สุขพยาชัย หัวหน้าพนักงานห้างสุขอนันต์ นายกฤษฎา สมมาตรผู้สื่อข่าวสื่อท้องถิ่นสระบุรี นางอโณทัย นายะพันธ์ ประธานชุมชนหลัง บขส.สระบุรี นางชนิสรา ปราสาทแก้ว รองประธานชุมชนหลัง บขส.สระบุรี นาย กมลรัตน์ ชาตา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปเทศบาลเมืองสระบุรีพร้อมเครือข่ายร่วมประชุมฯ ตามด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการ SMART SAFETYZONE4.0 ตามนโยบายของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็ศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศ ตามโครงการ SMARTSAFETY ZONE 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกันทั่วประเทศ
******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts