กาฬสินธุ์ – เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กาฬสินธุ์ – เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้วปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ อาสาสมัครรักษ์โลก ประชาชน เยาวชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการท้องถิ่น “ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”


ที่บริเวณป่าสาธารณะบ้านป่ากุง ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระภิกษุ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ อาสาสมัครรักษ์โลก ประชาชน เยาวชน ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพราะชำกล้าไม้มหาสารคาม จำนวน 3,000 ต้น


นายพิบูรณ์ คำแหงพล นายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เชิญชวนท้องถิ่น จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเชิญชวนบุคลบากรในสังกัด และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในแผ่นดินของตนเอง หรือพื้นที่ในสำนักงาน พื้นที่สาธารณะและอื่นๆตามเหมาะสมอย่างน้อยคนละ 1 ต้น


นายพิบูรณ์กล่าวอีกว่า ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เทศบาลตำคำเหมือดแก้ว ได้ร่วมกับผู้นำทางศาสนา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ อาสาสมัครรักษ์โลก ประชาชน เยาวชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะอากาศเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารชุมชนต่อไป

Related posts