ปทุมธานี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ” พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ” ประจำปีการศึกษา 2565

ปทุมธานี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ” พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น ผู้สื่อข่าวรายงานจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่าทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครูพิธีกตัญญุมตาบูชาพระคุณครูพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ บุญญะวัฒน์นายกสมาคมมหาวิทยาลัยปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผศ.ดร. ธนกฤต โพธิ์เงิน (คณะบด)รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรรัตน์ รศ.ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล ผศ.ดร.เบญยาศิริ งามสอาด ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกรินทร์ ศีโรรัตนชัย


ผศ.อุทัย จันทรัตนกานตฺ อาจารย์ พล.ต.ต.ดร.ชัยยุต มารยาทตร์ ดร.สุคนธ์ บุญมาก ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์ คณะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ นายนเรศ คุธิตา ประธานปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ปี 64 และนิสิตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมพิธี ส่วนบรรยากาศพิธีไหว้ครู พิธีกตัญญุบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี เมื่อเวลา 13.00 น. ดร.ไพฑูรย์ บุญญะวัฒน์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ได้เดินทางมาที่ห้อง 2208 ต่อมาพิธีกรได้แนะนำคณะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และทุกท่านแนะนำตัวจากนั้นประธานในพิธี ดร.ไพฑูรย์ บุญญะวัฒน์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

หลังจากนั้นมีการแสดงรำศรีวิชัย จากนักศึกษา ปริญญาตรีเทียบโอน ต่อมาพิธีกรเชิญตัวแทนนักศึกษากล่าวคำบูชาครู ตัวแทนนักศึกษาทุกหลักสูตรถือผ่านไหว้ครูนักศึกษาทุกชั้นปีเดินแถวไหว้ครู รับการสู่ขวัญจากคณะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์พร้อมผูกข้อมือ จากนั้นทางคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้มอบใบประกาศให้กับผู้สนับสนุนงานรัฐศาสตร์จากนั้นคณะบดี
ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 และถ่ายภาพหมู่เป็นเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความคึกคัก อบอุ่น และสมบูรณ์แบบ จากนั้นหลังคณะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้เดินทางกลับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts