ระยอง-แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดฝึกทักษะการเชื่อมโลหะฯ โดยมีผู้วิทยากรที่เชี่ยวชาญรองรับพื้นที่ EEC

ระยอง-แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดฝึกทักษะการเชื่อมโลหะฯ โดยมีผู้วิทยากรที่เชี่ยวชาญรองรับพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.65 ที่แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้านวิชาการและด้านทักษะวิชาชีพ ก่อนออกสู่สถานประกอบการ ในทักษะการเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ”หลักสูตรการทดสอบไม่ทำลายสภาพ”แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะฯ จำนวน 40 คน โดยมีนายปรีชา จำลองรักษ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ

นายธนบดี ที่สุด อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ และเป็นผู้ประสานงานด้านงานเครือข่ายภาคหน่วยงานรัฐและเอกชน วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมโครงการฯ มีนายชัยวัฒน์ อิ่นอ่อน กรรมการผู้จัดการบริษัท สินสมุทร เซอร์วิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างเชื่อมโลหะฯ ที่มีประสบการณ์ผ่านงานด้านทำงานช่างเชื่อมโลหะฯ ในหลายประเทศ มาให้ความรู้ และออกใบรับรอง (Certificate) ให้ด้วย เพื่อเป็นการการันตีระดับความสามารถของช่างเชื่อมว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการควบคุมระบบงานเชื่อม

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา พัฒนากำลังคนให้ได้รับโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ความสามารถทักษะ เจตคติ เทคนิควิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts