พีทีที แทงค์ “ควงแขน”กลุ่มปตท.ผนึกกำลังทำ 5 ส ในงาน“PTT Group Big Cleaning Week 2022”

พีทีที แทงค์ “ควงแขน”กลุ่มปตท.ผนึกกำลังทำ 5 ส ในงาน“PTT Group Big Cleaning Week 2022”

กลุ่มปตท.ผนึกกำลังทำ 5ส ขึ้นช่วงในวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 โดยนายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วย CEO ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานกลุ่ม ปตท. รวม 13 บริษัท ร่วมพิธีเปิดงาน “PTT Group Big Cleaning Week 2022” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

พร้อมแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ธีมงาน Powering Happy Life with 5ส เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการทำ 5ส ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กร พร้อมทั้ง “สัญญาว่าจะไม่หยุดทำ 5ส” รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยเป็น Happy Workplace ให้พนักงาน มีระเบียบวินัย มีการทำงานแบบ Team Work ส่งผลให้เกิดการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพ

นอกจากนี้ พีทีที แทงค์ฯ ได้จัดกิจกรรม PTT Tank Big Cleaning Day 2022 ในพื้นที่สำนักงานระยอง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย​นายนราธิป สุพตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการบริหารบริษัทร่วมทุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส และคณะผู้บริหารได้เดินตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับพนักงานอีกด้วย

Related posts