ระยอง-ชมรมช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดอบรมการทำวิจัยเบื้องต้น มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา

ระยอง-ชมรมช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดอบรมการทำวิจัยเบื้องต้น มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2565 ที่อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายชาคริต รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดทำวิจัยเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน มีนายประภาส พวงชื่น ครูแผนกช่างยนต์ เป็นวิทยากรอบรมฯ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการพัฒนานักวิจัยที่ผ่านมา ยังไม่สามารถเพิ่มให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้นชมรมช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง จึงได้จัดโครงการอบรมทำวิจัยเบื้องต้นดังกล่าวขึ้นมา เพื่อการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาด้วย โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียน และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่อไป.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts