กาฬสินธุ์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์

กกต.กาฬสินธุ์เตรียมความพร้อมทบทวนความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เที่ยงธรรม


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธาน กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการรวมผลคะแนน การใช้โปรแกรมรวมผลคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสุจริต โดยมีคณะ กกต.อบจ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมการอบรมกว่า 100 คน


นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เน้นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าการรวมผลคะแนน เป็นข้อมูลและหัวใจหลักในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565


ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เมื่อปิดหีบหมดเวลาการลงคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกคนต่างก็รอฟัง รอลุ้นคะแนนผลการเลือกตั้ง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงตรง

Related posts