ตราด-กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตราด ดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา

ตราด-กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตราด ดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา

เมื่อช่วงเวลา 16.00 น. วันที่ 4 สค.2565 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมให้ข้อมูลในแต่ละด้านที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด
การเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด ในครั้งนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลทั้งด้านความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นการค้าชายแดนด้านจังหวัดตราด ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 28,000 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ยังได้รับทราบ ด้านแรงงานในเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมรับทราบข้อมูล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ยังได้นำคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก เพื่อศึกษาการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มีดำริให้มีการขยายช่องประตูระหว่างแดนในฝั่งไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ในการเดินทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พร้อมกันนี้ได้เดินทางสํารวจหลักเขตที่ 73 ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ชายแดน พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆที่ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ตรวจคนเข้าเมืองชายแดนและด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศชายแดนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts