ลำพูน – อบจ.ลำพูน ร่วมกับ สสจ.ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 2

ลำพูน – อบจ.ลำพูน ร่วมกับ สสจ.ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1-3 และ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ มณีวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลป่าซาง เลขที่ 46 หมู่ที่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมา ได้มี นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

สำหรับวิทยากรมาจากโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลแม่ทา และ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts