ระยอง-ตรวจประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธี ตำรวจภูธรจังหวัดระยองโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม

ระยอง-ตรวจประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธี ตำรวจภูธรจังหวัดระยองโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง พลตำรวจตรี วรา เวชชาภินันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด การตรวจประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธี ของ ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โดยมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธี และ ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธี ทุกสถานีในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ทั้ง 16 สภ. เข้าร่วมโครงการฯ พลตำรวจตรี วรา เวชชาภินันท์ กล่าวว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานการตรวจ ประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธีของ ตำรวจภูธะจังหวัดระยองตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 ในวันนี้


ขอขอบคุณคณะวิทยากรครูฝึกที่ได้ให้ความรู้ด้านยุทธวิธีตำรวจและเทคนิคการปฏิบัติต่างๆให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกัน
ปราบปรามในครั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนฯทุกนายนำความรู้ ความเข้าใจ ยุทธวิธีและเทคนิคการปฏิบัติต่างๆที่ได้รับจากการฝึก นำไปฝึกฝนและนำไปใช้ให้เกิดความชำนาญในการใช้ยุทธวิธี ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันขอให้คณะกรรมการตรวจประเมินการฝึกทบทวนยุทธวิธี ผู้ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ นำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบการฝึกฯตามรูปแบบที่กำหนดต่อไป
ซึ่งมีหัวข้อการตรวจประเมิน ดังนี้


-ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องช็อตไฟฟ้ามีความพร้อมการทำงาน
-การระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง/เหตุทะเลาะวิวาท/นักเรียนตีกัน
-กรณีการทะเลาะวิวาทงานคอนเสิร์ต
-กรณี คนร้ายมีอาวุธ
-กรณี บุคคลมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
-กรณี การใช้ STOP STIC

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts