ปทุมธานี นายทวีพร จั่นนาค ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักหก ขอเชิญชวนเที่ยววัดรังสิต

ปทุมธานี นายทวีพร จั่นนาค ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักหก ขอเชิญชวนเที่ยววัดรังสิต

นายทวีพร จั่นนาค ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักหก ขอเชิญชวนเที่ยววัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตามประวัติเดิม วัดรังสิต ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๔๑๐ โดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นบริเวณลำทะเลสาบต่อมาทะเลสาบตื้นเขิน ชาวญวนแถวนั้นได้ขุดคลองจึงเรียกกันว่า “วัดทะเลสาบ” และเรียก “วัดคูญวน” บ้าง ครั้งถึงปี พ.ศ.๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดรังสิต” และใช้มาถึงปัจจุบันนี้ ส่วนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดบุญล้อม ยุตฺตธมฺโม ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดให้มีความรู้ และพัฒนาวัดรังสิตให้เป็นศูนย์ภาวนาและปฏิบัติธรรม สำหรับบริเวณรอบวัดก็มีศาลาอดีตเจ้าอาวาส ๑. รูปหล่อ พระอธิการพรหมอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิต, ๒. รูปหล่อ พระครูปทุมธรรมคุตุอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิต, ๓. รูปหล่อ พระอธิการบุญตาอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิต,

๔. รูปหล่อพระอธิการรำพึงอดีตเจ้าอาวาสวัดรังสิต ส่วนพระประธานประจำอุโบสถ หลวงพ่อเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ส่วนพระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมเด็จองค์ปฐม ขนาดตักกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ ส่วนกุฏิสงฆ์ มีจำนวน 14 หลัง และปัจจุบันได้มีนายธีรราช ศรีไกรขจรกุล ผู้สร้าง องค์ท้าวเวสสุวรรณ ถวายวัดรังสิต เพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาขอพรกัน ดังนั้นจึงฝากประชาสัมพันธ์หากประชาชนท่านใดอยากจะเดินทางมาขอโชคลาภหรือขอพรต่างๆสามารถเดินทางมากราบไหว้ได้ที่บริเวณหน้าอุโบสถวัดรังสิต ซึ่งทางวัดรังสิตได้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนตลอดจนสิ่งของแก้บนเอาไว้ให้กับประชาชนที่เดินทางมาสักการะบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ ทางวัดจะปิดการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณ ในเวลา 22.00.น. สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมบุญบริจาคปัจจัยเพื่อพัฒนาวัดรังสิตสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีวัดรังสิต เลขที่บัญชี 020222431296 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-164-3907

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts