ผบ.ทร. สั่งทุกหน่วยกองทัพเรือเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ปชช. จากอุทกภัยฝนตกหนักในหลายพื้นที่

ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ เตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือประชาชน จากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่


วันนี้ 1 สิงหาคม 2565 พลเรือโทปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) และสื่อต่าง ๆ ได้รายงานสภาพอากาศในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับลมฝ่ายใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ส่งผล ทำให้ ประเทศไทยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่งๆ กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ถึงปานกลาง รวมทั้งการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ในช่วงฝนตกหนัก อาจส่งผลกระทบให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเขื่อนแนวป้องกันซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่


ทั้งนี้ กองทัพเรือขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือใช้เป็นเส้นทางสัญจร ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่ทางบก และคลื่นลมในทะเลมีความรุนแรง ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเชิงรุกทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประซาชนได้ทันที โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนจากกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts