สตูล ทวงคืนผืนป่าในพื้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เข้ารื้อถอนต้นมะม่วงหิมพานต์ 15 ต้น ถอนต้นมะพร้าว จำนวน 485 ต้น รวมผลอาสิน จำนวน 500 ต้น ทันที

สตูล ทวงคืนผืนป่าในพื้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เข้ารื้อถอนต้นมะม่วงหิมพานต์ 15 ต้น ถอนต้นมะพร้าว จำนวน 485 ต้น รวมผลอาสิน จำนวน 500 ต้น ทันที

พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด สตูลได้มอบหมายให้ พ.ต.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดสตูลพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมสนธิกำลังร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) สทช.7, เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล 5 จังหวัดสตูล ที่ 80 /2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และคำสั่งที่ 11/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 ,ร.5 พัน.2 ,ร้อย.ตชด.436 ,ปทส.กก.6 ,ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสตูล ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ปฎิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แปลง ในเนื้อที่ 56 – 0 – 88 ไร่ ท้องที่ ซอยหลังวัดมงคลมิ่งเมือง หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

รื้อถอนคันดิน จำนวน 17,992.93 ลูกบาศก์เมตร พร้อมรื้อถอนต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 15 ต้น และรื้อถอนต้นมะพร้าว จำนวน 485 ต้น รวมผลอาสินทั้งสิ้น จำนวน 500 ต้น ตามสัญญาจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จนกว่าจะแล้วเสร็จ และแปลงคดีอาญาที่ 274 (ล)/2551 เนื้อที่ 5 – 3 – 36 ไร่ ท้องที่ บ้านนาแค ม.5 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล รื้อถอนคันดิน จำนวน 1,869.08 ลูกบาศก์เมตร เสร็จสิ้นตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ โดยในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย เถรว่อง ผอ.ศูนย์ฯ 24 (ตำมะลัง สตูล) นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสตูล ไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการกรรมวิธีทางกฏหมายดังกล่าว


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts