จ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


*****ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ


*****นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาว จ.สระแก้ว ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารพระสงฆ์จำนวน 71 รูป ที่บริเวณหน้าศากลางจังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้นำข้าราชการทั้งหมด ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts