ปลัดกระทรวง พม.นำข้าราชการถวายสัตย์ปฎิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65

ปลัดกระทรวง พม.นำข้าราชการถวายสัตย์ปฎิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “นางพัชรี อาระยะกุล” ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ โดยมี “นายอนุกูล ปีดแก้ว” อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts