สระบุรี – “อรรถพล วงษ์ประยูร ” รองนายก อบจ.สระบุรี มอบเจลแอลกอฮอล์ให้สถานศึกษาทั้งประถมและมัธยมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สระบุรี – “อรรถพล วงษ์ประยูร ” รองนายก อบจ.สระบุรี มอบเจลแอลกอฮอล์ให้สถานศึกษาทั้งประถมและมัธยมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่หัองประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสายฝน ตรีเนตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้
กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี รวมทั้งสิ้น
30,000 ขวด โดยมีผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสระบุรีมาร่วมรับมอบ
***************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts