นพดล ชี้การแก้ระบบเลือกตั้ง อย่าคิดเพียงแค่ให้ตนเองได้เปรียบหรือให้อีกฝ่ายเสียเปรียบ แต่ต้องให้ประเทศไทยได้ประโยชน์

นพดล ชี้การแก้ระบบเลือกตั้ง อย่าคิดเพียงแค่ให้ตนเองได้เปรียบหรือให้อีกฝ่ายเสียเปรียบ แต่ต้องให้ประเทศไทยได้ประโยชน์

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว ต่างประเทศ กล่าวถึงประเด็นที่กำลังพิจารณาใน ร่าง พรป การเลือกตั้งฯว่าจะหาร 500 หรือแก้กลับไปหาร 100 หรือจะแก้รธน.กลับไปใช้บัตรใบเดียวว่า จะทำอะไรก็ขอให้คิดถึงว่าระบบการเลือกตั้งแบบไหนประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่า ไม่ใช่แค่คิดว่าระบบไหนพรรคตนได้ประโยชน์ หรือป้องกันไม่ให้พรรคอื่นได้เปรียบ ดังนั้นควรคิดให้รอบคอบว่าการเลือกตั้งแบบไหนสะท้อนความต้องการประชาชนได้ดีที่สุด ง่าย และนำไปสู่รัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อเอกภาพในการแก้ปัญหาประเทศ ลดการต่อรองทางการเมืองให้น้อยลง ซึ่งตนเห็นว่าการแก้ รธน ให้หาร 100 นั้นมาถูกทางแล้ว แต่พอขั้นตอนการพิจารณาร่าง พรป. การเลือกตั้งฯกลับแก้ให้ไปหาร 500 เสมือนไม่ได้แก้ รธน.

ซึ่งเป็นการย้อนเวลาหาอดีตกลับไปใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมอีกครั้ง ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าน่าจะขัดมาตรา 91 ของ รธน. และการเมืองก็จะมีปัญหาเสถียรภาพเช่นเดิม รัฐบาลก็จะมาจากหลายพรรค ผลักดันนโยบายยาก ประเทศไทยเสียโอกาส ความสามารถในการแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้ ดังนั้นในระหว่างที่คณะ กมธ. กำลังพิจารณาร่าง พรป. เลือกตั้งฯเพื่อนำกลับมาให้รัฐสภาพิจารณาในต้นเดือนสิงหาคมนั้น ตนหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจะทบทวนและพิจารณาระบบการเลือกตั้งให้รอบคอบอีกครั้งว่า 1) อย่าแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ขัดรัฐธรรมนูญ 2) สร้างระบบเลือกตั้งที่ง่ายและสะท้อนความต้องการประชาชน และ 3) มีระบบการเลือกตั้งที่นำไปสู่รัฐบาลที่เข้มแข็ง พร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ//

Related posts