มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงิน 515,000 บาท

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงิน 515,000 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 ก.ค.ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาให้เด็กออทิสติกที่มีฐานะยากจนในจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่มในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้ปกครองเด็กออทิสติก และพิการในจังหวัดระยอง เข้ารับทุนฯ รวมทั้งสิ้น 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท

นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ผู้มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนให้แก่ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาทดังกล่าวขึ้น ซึ่งสร้างความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของผู้ได้รับทุนอย่างหาที่สุดมิได้.

 

Related posts