สระบุรี-วัดศรีบุรีรัตนาราม พิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม(มีคลิป)

สระบุรี-วัดศรีบุรีรัตนาราม พิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม(มีคลิป)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ.วัดศรีบุรีรัตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมญาติผู้รับการบรรพชาอุปสมบท มาร่วมพิธี


จากนั้นนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมอบผ้าไตร ที่วัดศรีบุรีรัตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี โดยมีพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี /เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts