สระบุรี – “ผู้ว่าฯแมนรัตน์”รับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565(มีคลิป)

สระบุรี – “ผู้ว่าฯแมนรัตน์”รับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565(มีคลิป)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จากตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ปลัดกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง

ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ และสื่อมวลชนทุกแขนงในโอกาสอันเป็นมหามงคล จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน
*******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts