ศาลอุทธรณ์จัดโครงการ “ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส”

ศาลอุทธรณ์จัดโครงการ “ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส”

ด้วยศาลอุทธรณ์ จัดโครงการ”ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส” ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย

ศาลอุทธรณ์ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านและบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการบริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts