สระแก้ว-รมว.ศึกษาฯ เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สระแก้ว-รมว.ศึกษาฯ เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

*****วันนี้ ( 24 ก.ค.2565) ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน


*****นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จากนั้น กดแตรสัญญาณปล่อยตัวขบวนจักรยาน ณ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก มีจักรยานเข้าร่วมกว่า 1,000 คน นำโดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปั่นไปตามเส้นทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่เคยเสด็จพระราชดำเนิน ถึงสวนของพ่อ บ้านคลองน้ำเขียว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของสถานีพัฒนาที่ดิน จากนั้นขบวนจักรยานเดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้า มอบอุปกรณ์กีฬา นมให้เก็บนักเรียน และมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้กับผู้พิการ ผู้ยากจน และขบวนจักรยานเดินทางกลับมายังจุดปล่อยตัวที่อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร

 


*****นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดสระแก้วได้การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในเส้นทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่เคยเสด็จพระราชดำเนินในอดีต อ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ 2522 กิจกรรมการปั่นจักรยานจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ สร้างการรับรู้ น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แสดงความจงรักภักดีความสามัคคีของทุกภาคส่วนในจังหวัด และส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

***ภาพ/อรอุมา อร่ามศรี /ข่าว ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts