SPRC ร่วมกิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา

SPRC ร่วมกิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา

 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ โดยได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 3,000 บาท ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดโสภณวนาราม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา ซึ่งตลอดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีมากกว่า 40 รูป

นอกจากนี้ SPRC ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด เพื่อใช้ภายในงานวันอาสาฬหบูชา วัดซอยคีรี ซึ่งจัดงานปิดทองพระประจำวันเกิดพระเกจิคณาจารย์และพิธีเททองหล่อพระสีวลี ระหว่างวันที่ 11–13 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
SPRC ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและมุ่งมั่นที่จะร่วมสืบสานและอนุรักษ์มรดกสำคัญดังกล่าว อีกทั้งกิจกรรมเหล่านี้ยังเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและคนในท้องถิ่น

 

 

Related posts