ระยอง-คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ–หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระยอง-คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ–หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คณะหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ในนามจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า (Ba Ria – Vung Tau) จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มี Mr.Nguyen Van Tho (นายเหงียน วัน โท) ประธานคณะกรรมการประชาชน Mrs.Nguyen Thi yen (นางเหงียน ที เยน) รองเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนและคณะ เพื่อร่วมหารือถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างสองจังหวัดของสองประเทศ

โดยที่ประชุมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองจังหวัดได้ยืนยันความพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือและสำรวจศักยภาพเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาระบบข้าราชการระหว่างสองจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดระยองได้ร่วมแสดงความยินกับความสำเร็จทางเศรษฐกิจ สังคม และการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2566 ด้วย

จังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า เป็นจังหวัดที่มีความคล้ายกับจังหวัดระยองในหลายด้าน เป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ 3 ขา ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 120 กิโลเมตร เป็นประตูสู่เส้นทางเดินทะเลนานาชาติ และยังเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทาง Southern Economic Corridor และ Trans Asia ที่เชื่อมระหว่างเวียดนามและประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน มีท่าเรือน้ำลึก มีศักยภาพด้านคมนาคมและธุรกิจขนส่ง รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่เพียบพร้อม ซึ่งช่วยให้จังหวัดสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่และภูมิภาคอื่น ๆ ได้สะดวก ดึงดูดโครงการลงทุนจากในและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก สินค้าหลักของจังหวัด ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า

 

ปชส.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts