สระบุรี-นายก อบจ.สระบุรี อุดหนุนกิจการป้องปรามของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำนวน 3,990,000 บาท

สระบุรี-นายก อบจ.สระบุรี อุดหนุนกิจการป้องปรามของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จำนวน 3,990,000 บาท

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายธนกฤต อัตถะ สัมปุณณะ และนายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้เงินอุดหนุน จำนวน 3,990,000 บาท ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัด สระบุรี โดย พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูะรจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี2565

เพื่อเป็นการลดปริมาณผู้เข้าสู่กระบวนการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกรูป แบบ โดยมี นายจีรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นาย วิเชียร บุญสีบวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts