“พราน 21 ร่วมกับ ร.8 พัน.1” ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวัน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

“พราน 21 ร่วมกับ ร.8 พัน.1” ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวัน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. ณ สำนักสงฆ์ดำรงธรรม ค่ายศรีสองรัก กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธาน สม.ทบ. สาขา กรม ทพ.21 และพ.ท.ประดิษฐ์ พรมเรียน ผบ.ร.8 พัน.1 นำคณะกำลังพลนายทหาร นายสิบ อาสาสมัครทหารพราน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา

ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระภิกษุจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า “จำพรรษา”
**********************************************

 


ภาพ /ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร /เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts