“คุณหญิงปัทมา” นำทีมสมาคมแบดมินตันไทย ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ผนึกกำลังพัฒนาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ ไปด้วยกัน

“คุณหญิงปัทมา” นำทีมสมาคมแบดมินตันไทย ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแบดมินตันจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ผนึกกำลังพัฒนาแบดมินตัน สู่ความเป็นเลิศ ไปด้วยกัน

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันของจีน (Chinese Badminton Association) เพื่อร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนากีฬาแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองสมาคม ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2565

โดยความร่วมมือครั้งนี้ มี มร.หาน จื้อเฉียง (Mr. HAN Zhiqiang) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มร.จาง จุ้น (Mr. ZHANG Jun) ประธานสมาคมกีฬาแบดมินตันของจีน และ พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร อุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม

คุณหญิงปัทมา กล่าวว่า “สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง 2 ประเทศครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศจีนที่ได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยได้กำหนดสาขาความร่วมมือครอบคลุมไว้กว้างขวาง และหลากหลาย เช่น 1. การฝึกซ้อมของนักกีฬา 2. การฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เพื่อให้ความรู้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารสมาคม และ บุคลากรการกีฬา 3. การพัฒนาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันทั้งในระดับเยาวชน (Junior) และอาวุโส (Senior) ในการแข่งขันต่าง ๆ 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบการฝึกซ้อมและพัฒนากีฬาแบดมินตัน การจัดโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ฯลฯ

ในส่วนของการพัฒนานักกีฬาซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่การวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของวงการกีฬาแบดมินตันไทย ซึ่งแน่นอนว่า เราคงไม่สามารถทำตามสิ่งที่จีนในฐานะมหาอำนาจกีฬาแบดมินตัน ทำมาได้ทั้งหมด เพราะความแตกต่างในหลากหลายมิติ ทั้งในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากรกีฬาแบดมินตัน แต่ที่แน่ ๆ ความร่วมมือจะทำให้เรามีแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างแน่นอน”

“ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่านักกีฬาจีนมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราคงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับพัฒนาด้านทักษะ ซึ่งนักกีฬาไทย ก็มีทักษะที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่น ๆ เลย ซึ่งเชื่อว่า ถ้านักกีฬาไทยสามารถพัฒนาในทุกมิติให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อนั้น เราอาจจะได้เทียบเคียงกับนักกีฬาชั้นนำระดับโลกรวมถึงจีนด้วย”

“นักแบดมินตันไทยจะก้าวขึ้นไปในระดับท็อปของโลก ต้องมีการวางรากฐานและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ ๆ ตั้งแต่ระดับยุวชน หากดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ สมาคมฯ หวังว่า เยาวชนไทยจะได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติจีน รวมถึงการเรียนรู้ระบบการเตรียมตัวของนักกีฬา ทั้งในขณะซ้อมและการแข่งขัน เราจะปลูกฝังและเริ่มต้นในเรื่องนี้ตั้งแต่รุ่นเด็กเยาวชน จะสามารถต่อยอดให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในระดับโลกได้ ในฐานะนายกสมาคมฯ จะผลักดันเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากจีนอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด”

“สมาคมฯ มีแผนที่จะส่งนักกีฬาเยาวชนไทยไปฝึกซ้อมในต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งจีนก็เป็นหนึ่งประเทศในนั้นอย่างแน่นอน ตอนนี้ ยังติดปัญหาเรื่องการกักตัวและมาตรการโควิด ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายต้องชะลอการดำเนินการออกไปก่อน ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักกีฬาและโค้ช รวมทั้งการจัดการอบรมและการฝึกซ้อม โดยจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสให้นักกีฬาของไทยได้มีโอกาสฝึกซ้อม ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ กับนักกีฬาของจีน” คุณหญิงปัทมา กล่าว

Related posts