สวนนงนุชพัทยา จัดขบวนแห่เทียนพรรษานำน้องช้างกว่า 20 เชือก ร่วมขบวนแห่ เพื่อสืบสานประเพณีไทย สุดยิ่งใหญ่อลังการ

สวนนงนุชพัทยา จัดขบวนแห่เทียนพรรษานำน้องช้างกว่า 20 เชือก ร่วมขบวนแห่ เพื่อสืบสานประเพณีไทย สุดยิ่งใหญ่อลังการ

สวนนงนุชพัทยา นำโดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กำหนดจัดงาน กิจรรมสืบสานประเพณีงานแห่เทียนพรรษา จัดขบวนแห่เทียนสุดยิ่งใหญ่อลังการ ชื่อขบวน”พุทธะสยาม งามวิถี ประเพณีแห่เทียน” พร้อมกับ ขบวนน้องข้างกว่า 20 เชือก โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565


ซึ่งกิจกรรมงานเข้าพรรษาไทยจัดให้มี “ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา” เริ่มจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษามาแล้วตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ที่บริเวณบุษบกพระ 9 วัด สวนลอยฟ้า และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไทยเทียวเพื่อให้ลูกค้าที่มาเที่ยวได้มีโอกาสร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่กระทำต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

งานแห่เทียนพรรษาเป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ สรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่อง การทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทย แล้วนำไปติดบนต้นเทียน

Related posts