เคนตะ วาทานาเบ้ เด็กหนุ่มลูกครึ่งไทย – ญี่ปุ่น โรงเรียนนครขอนแก่น สุดปัง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เคนตะ วาทานาเบ้ เด็กหนุ่มลูกครึ่งไทย – ญี่ปุ่น โรงเรียนนครขอนแก่น สุดปัง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและคลิปการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน พัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน ให้คนไทยทั้งประเทศและทั่วโลก ได้รู้จักเอกลักษณ์ความเป็นไทย กับคอนเซ็ปต์ “รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด” ผ่านการประกวด 3 ประเภท คือ
1.ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี (ภาคเหนือ เดี่ยวปี่ก้อย ภาคกลาง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดี่ยวแคน ภาคใต้ เดี่ยวปี่พื้นบ้านภาคใต้)
2. ประเภทวงดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค
3.ประเภทการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค
โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี และ ระดับเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี

โรงเรียนนครขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้าน ได้มีเวทีแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน จึงได้จัดส่งนายเคนตะ วาทานาเบ้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครขอนแก่น สมัครเข้าร่วมการประกวดประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรี (แคน) ระดับเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี โดยมีคุณครูอภิสิทธิ์ แสงโรชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นคุณครูที่ปรึกษา ผลปรากฎว่า นายเคนตะ วาทานาเบ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประภาส วินิจสิริ /ข่าว

Related posts