สระบุรี/ ” Army Open House 2022 ” ทหารม้าเปิดบ้าน ต้อนรับญาติทหารใหม่

สระบุรี/ ” Army Open House 2022 ” ทหารม้าเปิดบ้าน ต้อนรับญาติทหารใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ ศูนย์การทหารม้า ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่ 1/65 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่ในโอกาสที่ผ่านการฝึก โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความภาคภูมิใจ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทหารใหม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร ได้รับทราบการใช้ชีวิตประจำวันของทหารใหม่ภายในหน่วย

รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับครอบครัวทหารใหม่ นำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไปในอนาคต โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่น การแสดงของหน่วยฝึกทหารใหม่ การจัดแสดงยานรบโบราณและยานรบในปัจจุบัน การจัดแสดงซุ้มคาวบอย การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา การเปิดบ้านทหารใหม่ให้เข้าเยี่ยมชมโรงนอน ที่พักและความเป็นอยู่ของทหารใหม่ การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ศูนย์การทหารม้า


ได้รับเกียรติจากพล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งพบปะผู้ปกครองของทหารใหม่ฯ โดยมี พ.อ.สมพล หลำริ้ว รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ให้การต้อนรับ
และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองทหารใหม่ในการจัดกิจกรรม ผ่านระบบ google form รู้สึกมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts