โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 สนับสนุน กิจกรรม “ MTP PORT RUN FOR HEALTH “ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 สนับสนุน กิจกรรม “ MTP PORT RUN FOR HEALTH “ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล (GMTP) จำกัด และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ MTP PORT RUN FOR HEALTH “ จัดโดย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สทร. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะ หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้อง 204 อาคารอำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ ECO WORLD CLASS

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts