สระบุรี – “ผู้ว่าฯแมนรัตน์พร้อมด้วย ดร.มงคล ” ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565(มีคลิป)

สระบุรี – “ผู้ว่าฯแมนรัตน์พร้อมด้วย ดร.มงคล ” ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565(มีคลิป)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)และคณะร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจังหวัดสระบุรีพร้อมส่วนราชการต่างๆ

 

และพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา จำนวน 71 ต้น ให้แก่วัดต่างๆในจังหวัดสระบุรี ไว้สำหรับในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งจะได้ใช้ในการปฏิบัติธรรมในระหว่างเข้าพรรษาในระยะ 3 เดือน และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งเป็นการรักษาประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน มีพระครูศรีวรกิจจารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนร่วมพิธี
*******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts