สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา

สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา

สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืงบางกรวย
นางกัณฐิกา วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัด ในช่วงเข้าพรรษา โดยพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ” ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2565 เป็นระยะเวลา 4 วัน หลังจากนั้น จะได้นำเทียนไปถวายวัด ทั้ง 9 วัดประกอบด้วย วั ดญาณสังวรารามวรวิหาร ,วัดสัตหีบ , วัดสามัคคีบรรพต , วัดนาจอมเทียน , วัดอัมพาราม , วัดบางเสร่คงคาราม ,วัดเขาคันธมาทน์ วัดหนองจับเต่า และวัดเขาชีจรรย์ เพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565ต่อไป

 

 

Related posts