ฉะเชิงเทรา- ดีเดย์ 5 ก.ค.จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พร้อมกันทั่วประเทศ

ฉะเชิงเทรา- ดีเดย์ 5 ก.ค.จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พร้อมกันทั่วประเทศ

วันนี้ (4 ก.ค. 65) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับมอบดวงตราไปรษณียากรณ์ที่ระลึก 200 ปี พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ ได้ยกย่องให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จาก นายประภาคาร ประสารแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานไปรษณีย์เขต 2 จังหวัดชลบุรี จำนวน 200,000 ดวง

นายสันติ หาญสุขยงค์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้จัดทำดวงตราไปรษณียากรณ์ที่ระลึก 200 ปี พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ทั้งหมด 500,000 ดวง หลังจากส่งมอบให้จังหวัดฉะเชิงเทรา 200,000 ดวง แล้ว จะจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง วันที่ 5 ก.ค. ศกนี้ ราคาดวงละ 3 บาท หรือ แผ่นละ 15 บาท 1 แผ่น มี จำนวน 4 ดวง

และระหว่างวันที่ 5 – 10 ก.ค ศกนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดให้มีงานเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ท่านสามารถซื้อได้ในงาน หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

#สแตมป์ที่ระลึกสองร้อยปีชาตกาลพระยาศรีฯ #พระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูร #สองร้อยปีชาตกาลพระยาศรีสุนทรโวหาร

 

Related posts