“พรรคเพื่อไทย” เปิดตัว 30 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าแลนด์สไลด์

“พรรคเพื่อไทย” เปิดตัว 30 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าแลนด์สไลด์
https://youtu.be/eQhgr4LnhE4
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ ส.ส.พะเยาและประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กมท.และโฆษกพรรคเพื่อไทยร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
โดย นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน 30 คนในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มั่นใจในเป้าหมายที่จะแลนด์สไลด์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพราะเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็ง พี่น้องประชาชนชื่นชอบและสนับสนุนพรรคเพื่อไทย มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็งมาตลอด ประกอบกับบุคลากรของพรรคได้คัดเลือกและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน ทั้งที่เป็น ส.ส.อยู่แล้วและอีกหลายคนก็เป็นผู้ที่ได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด อีกทั้งนโยบายของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะประกาศในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทำให้มั่นใจว่าจะเป็นที่ถูกใจและชื่นชอบของพี่น้องประชาชน ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคตและความหวังให้ประชาชน อย่างไรก็ตามการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครั้งนี้เป็นกระบวนการพิจารณาภายในของพรรค ซึ่งว่าที่ผู้สมัครทุกคนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการคัดสรรรผู้ที่เหมาะสม อาสามาเป็นตัวแทนของพรรคในทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขณะนี้สถานการณ์การเมืองไม่แน่นอน และมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ตลอดเวลา โดย ส.ส. ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดจะมีทั้งหมด 36 คน โดยในวันนี้จะเปิดตัวทั้งสิ้น 30 คน ส่วนที่เหลืออีก 6 คนยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาผู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการเปิดตัวกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และยืนยันว่าตัวแทนของพรรคเพื่อไทย มีความพร้อม โดยได้ปฏิบัติหน้าที่และดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดเวลา
สำหรับว่าที่ผู้สมัครทั้ง 30 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้
จังหวัดเชียงใหม่
เขต 1 นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม
เขต 2 นายณัฏฐ์พัฒน์  รัฐผไท
เขต 3 นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์
เขต 4 นายวิทยา  ทรงคำ
เขต 5 นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์
เขต 6 นายบัณจงศักดิ์  วงศ์รัตนวรรณ
เขต 7 นายนิติกร  วุฒินันชัย
เขต 8 นายสุรพล  เกียรติไชยากร
เขต 9 นางสาวศรีโสภา  โกฎิคำลือ
เขต 10 นายโกวิทย์  พิริยะอานันต์
เขต 11  – อยู่ในระหว่างการพิจารณา
จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย
เขต 1 ร.ต.อ.ดร.ธนรัช  จงสุทธานามณี
เขต 2 นายวิกรม  เตชะธีราวัฒน์
เขต 3 นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์
เขต 4 นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์
เขต 5 นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน
เขต 6 นายอิทธิเดช  แก้วหลวง
เขต 7 นางสาวละออง  ติยะไพรัช
เขต 8  – อยู่ในระหว่างการพิจารณา
จังหวัดลำปาง
เขต 1 นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร
เขต 2 นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร
เขต 3 นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร์
เขต 4 นายพินิจ  จันทรสุรินทร์
จังหวัดลำพูน
เขต 1 นายสงวน  พงษ์มณี
เขต 2 นายรังสรรค์  มณีรัตน์
จังหวัดแพร่
เขต 1 นายทศพร  เสรีรักษ์
เขต 2 นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล
เขต 3 – อยู่ในระหว่างการพิจารณา
จังหวัดน่าน
เขต 1 นายทรงยศ  รามสูต
เขต 2 นายชลน่าน  ศรีแก้ว
เขต 3 นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์
จังหวัดพะเยา
เขต 1  – อยู่ในระหว่างการพิจารณา
เขต 2 พล.ต.ต.ธรรมนูญ  มั่นคง
เขต 3 นายอำนาจ  วิชัย
.
สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 2 เขต อยู่ในระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีผู้เสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรคในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนหลายคน
//////////

Related posts