ลูกสิงห์สมุทร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 64 และรุ่น 65 (จังหวัดสิงห์สมุทร) ร่วมกับผู้ปกครองฯ จัดกิจกรรมเสริมบุญบารมี

ลูกสิงห์สมุทร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 64 และรุ่น 65 (จังหวัดสิงห์สมุทร) ร่วมกับผู้ปกครองฯ จัดกิจกรรมเสริมบุญบารมี


เมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 ที่ผ่านมา รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายสังฆทาน ณ วัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย เสริมบุญบารมี ให้บุตรหลานที่เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นสถาบันป้องกันประเทศ ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประเพณี ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นับเป็นที่เชิดหน้าชูตาของ อ.สัตหีบ ที่ นตท.ทุกเหล่า ( ทร.,ทบ.,ทอ.,ตร.) หลายๆ รุ่น ที่เข้าเรียนติดอันดับของประเทศ นับเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างยิ่ง


สำหรับ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย
ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร 2 ปีแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก


เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts