โครงการ “หลากวิถี ใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน สร้างสานสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม

โครงการ “หลากวิถี ใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน สร้างสานสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก ร่วมกับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการ ปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 37, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 28, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 และส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน สร้างสานสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และอุดมการณ์ชาติเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการสร้าง ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ โดยการสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน ความสงบสุข ของประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความปลอดภัย โดยมี ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ ผู้ช่วยรองอธิบดีฝ่ายนักศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยทุพลภาพ ภายใต้โครงการ “หลากวิถี ใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม” เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยนักเรียนหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 37, พร้อมด้วยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 28, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 ลงพื้นที่ ตำบลรูสะมิแล, ตำบลสะบารัง และตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียน พบปะให้กำลังใจและ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยทุพลภาพ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายยูโซ๊ะ แม, นายมะยูโซะ สาลาแม, นางกอลีเยาะ ยะปาร์, นายมะติง เปาะมะ, นางสาวนูรไอนี ซอเหาะ และนายสมปอง สุวัฒน์กุล เพื่อข่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สำหรับกิจกรรม หลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย กิจกรรมบรรยาย หัวข้อสังคมพหุวัฒนธรรมในอุดมคติ, กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารพื้นบ้านวิถีไทย , กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างความสามัคคี, กิจกรรมกลุ่มเสวนา เรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมในอุดมคติและการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมในอุดมคติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเมือง จังหวัดปัตตานี
#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#พสบ.ทภ4
#พสบ.ทบ.28

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts