จังหวัดระยอง เปิดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 1 – 3 กรกฎาคม 65

จังหวัดระยอง เปิดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 1 – 3 กรกฎาคม 65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. ที่วัดละหารไร่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ วัดละหารไร่ และจังหวัดระยอง จัดงาน มหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 มีพระครูสิริภาวนานุโยค รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนางนิลวรรณ เหมะรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนร่วมการเปิดงาน

ก่อนเริ่มงานมีกิจกรรมอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมืองจากทุกอำเภอ ส่วนภายในงานในวันนี้มีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ, วงคำแก้ว, อ้าย เปเล่, อี๊ด ฟุตบาท กิจกรรมทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดบ้านดอน หนังตะลุง กิจกรรมพระพุทธศาสนา การออกร้านตลาดนัดพอเพียง 100 ร้านค้า การสาธิตอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบคุณธรรมด้านพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2565 ณ วัดละหารไร่


การจัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมชุมชนคุณธรรมเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมด้านหลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน ชุมขน และสถานศึกษาให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรมไทย และนำมาปรับใช้กับชุมชนให้เกิดรายได้


ปชส.ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts