ปทุมธานี กศน.ตำบลคูคต รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคกลาง

ปทุมธานี กศน.ตำบลคูคต รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคกลาง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น. ที่ กศน.ตำบลคูคต​ อำเภอลำลูกกา​ จังหวัดปทุมธานี​ รับการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคกลาง ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกเชิงประจักษ์ กศน. ตำบลคูคต สังกัด กศน. อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผ่านการประเมินคัดเลือกระดับพรีเมี่ยม พลัส จากระดับกลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมี​ นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง เป็นประธานการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้

สำหรับการประเมินคัดเลือกเพื่อพัฒนาให้เป็น กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส เพื่อสร้างให้เป็นต้นแบบ กศน.ตำบล โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ตำบล การเสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของ กศน.ตำบลให้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป​

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts