ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ (ศส.ปชต.ต้นแบบ) ระดับอำเภอ รุ่นที่ 6

ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามกิจกรรม การอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต้นแบบ (ศส.ปชต.ต้นแบบ) ระดับอำเภอ รุ่นที่ 6

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่นิเทศงาน และติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนา ศส.ปชต.ระดับอำเภอ โดยมีนางสาวยุพา จุลแฉ่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า และนายธนวัฒน์ เกตุงาม อดีตประธาน ศส.ปชต.ตำบลเสม็ดใต้ ได้มาพบปะกับผู้เข้ารับการอบรม และสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม กศน.ตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.อำเภอบางคล้า และคณะวิทยากรประชาธิปไตยตำบลรวมทั้งสิ้น 20 คน

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และติดตามการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พบว่าผู้จัดกิจกรรมมีความพร้อมในการให้ความรู้ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจ ตื่นตัว มีความกระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ในสาระสำคัญของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี

 

Related posts