กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 คุณวิเชียร อาจองค์ ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจากคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ณ บริเวณอนุเสาวรีย์สุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง

ซึ่งจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย และ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้อัตลักษณ์อันดีงามของบทกลอนสุนทรภู่

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts