สระบุรี – ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สระบุรี – ประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


ที่ห้องประชุมป่าสัก ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้การจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอัครศาสดาของโลก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดพิธีทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีพิธีทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ลด ละ เลิก อบายมุข โดยพร้อมเพียงกัน
****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts