ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก ทำแซนด์วิชปลา (เพื่อให้เป็นอาหารปลา) และการเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีด้วย ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประสานกำกับขั้นตอนและปฏิบัติพิธีการเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts