นครพนม-ลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขงไทย – ลาว

นครพนม-ลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขงไทย – ลาว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับ กองบัญชาการทหารแขวงคำม่วน ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ กองบัญชาการทหารแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝ่ายไทยนำโดย พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ พันเอก คำพา ตางซายุด หัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงคำม่วน เข้าร่วมการฝึกและซักซ้อมการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขงไทย – ลาว ครั้งที่ 2 ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามนโยบายผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นการปฏิบัติตามบันทึกผลการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (Sub – Gbc)

 

และจากการที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพประชาชนลาว เพื่อสานสัมพันธ์งานชายแดนร่วมมือพัฒนาภูมิภาคทั้งทางบกและทางน้ำ การแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเสนอมีการลาดตระเวนร่วมตามลำน้ำโขงระหว่างไทย – ลาว ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในภารกิจป้องกันการกระทำความผิดตามลำน้ำโขงของทั้งสองประเทศ และสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่าย ได้มีข้อตกลงร่วมกันให้มีการลาดตระเวนทางร่วมทางน้ำ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย

เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ และเส้นทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จึงได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ และกองบัญชาการทหารแขวงคำม่วน พร้อมทั้งหารือข้อราชการในการให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การสานความสัมพันธ์ผ่านโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ การปลูกป่าอาเซียนเพื่อเพิ่มพื้นป่าตามแนวชายแดน ซึ่งการลาดตระเวนร่วมในแม่น้ำโขงไทย – ลาว

ครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ตามแนวชายแดนในอนาคต ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองประเทศดำรงชีวิตด้วยความสงบสุข และปลอดภัย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยื่น ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างแท้จริง
*************************************

ภาพ/ข่าว ฐนกร จิตจะโป๊ะ
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

Related posts