สระบุรี – “นายกตี๋”หนองแค ประธานเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหนองแค ได้”สุวิภา พัฒนทอง”

สระบุรี – “นายกตี๋”หนองแค ประธานเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหนองแค ได้”สุวิภา พัฒนทอง”


วันที่ 24 มิถุนายน 2565นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานการประชุมเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และคณะชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติเลือกตั้งประธานชมรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ ผลมติในที่ประชุมได้แก่

นางสุวิภา พัฒนทอง เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแค ในการ ประชุมครั้งนี้มีการระดมทุนเข้ากลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนและมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนเงินเข้ากลุ่มเพื่อให้กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนช่วยเพื่อนได้มีการสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย ณ อาคารจิรนทีเทศบาลตำบลหนองแค
***************


กฤษฏา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts