จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดงานเจรจาธุรกิจโครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรนาเกลือได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยตรง

จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดงานเจรจาธุรกิจโครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรนาเกลือได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยตรง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดงานเจรจาธุรกิจ “โครงการพัฒนาเกลือทะเลสู่สากล” ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง โดยมีนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการร่วมงาน ซึ่งในวันนี้ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมประมงระยองกับสหกรณ์เกลือสมุทรสาครในการจัดซื้อเกลือบางส่วนเพื่อมาใช้ในภาคประมงซึ่งจะมีการเจรจากันในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การเจรจาธุรกิจโครงการพัฒนาเกลือทะเลสมุทรสาคร เป็นการนำสินค้าจากสหกรณ์เกลือกรุงเทพและสหกรณ์เกลือสมุทรสาคร มาขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายในจังหวัดสมุทรสาครและผู้ประกอบการจังหวัดระยองมาเจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มีโอกาสซื้อสินค้าเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือทะเลคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงไปใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิ อาหาร น้ำดื่ม การผลิตน้ำแข็ง การเกษตร การทำปุ๋ย การประมง และกลุ่มภาคงานบริการ เช่น โรงแรม สปา รีสอร์ท นอกจากนี้ได้มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมสาธิตการนวดสปาเพื่อใช้ในการบำบัด สร้างความผ่อนคลาย และให้ความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเลจากผู้เชี่ยวชาญในงานนี้ด้วย

นายอภินัทธ์ รัตนพรวารีสกุล รองนายกสมาคมประมงระยอง กล่าวว่า การใช้เกลือภาคประมงในจังหวัดระยองใช้อยู่ประมาณ 1,000 – 2,000 ตันต่อเดือน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการประมงมีความต้องเกลือคุณภาพดีในราคาย่อมเยา จึงเป็นที่มาของวันนี้ในการทำ MOU กับสหกรณ์เกลือสมุทรสาครในการแบ่งสัดส่วนการสั่งเกลือระหว่างเจ้าประจำกับกลุ่มสหกรณ์เกลือสมุทรสาคร ซึ่งถ้าหากราคาดีและสามารถช่วยชาวประมงได้ก็จะมีการปรับสัดส่วนการสั่งซื้อในภายหลัง

Related posts