สำนักงานอัยการภาค 2 จัดเลี้ยง ขอบคุณเจ้าหน้าที่อัยการภาค 2 หัวหน้าสำนักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสโลแกน “สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง มิตรภาพที่ดียืนยงตลอดไป”

สำนักงานอัยการภาค 2 จัดเลี้ยง ขอบคุณเจ้าหน้าที่อัยการภาค 2 หัวหน้าสำนักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสโลแกน “สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง มิตรภาพที่ดียืนยงตลอดไป”

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ลานกว้าง หน้าสำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการภาค 2 และสำนักอัยการจังหวัดพัทยา ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่อัยการภาค 2 ของ 5 สำนักและสำนักอัยการจังหวัดพัทยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในสโลแกน “สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง มิตรภาพที่ดียืนยงตลอดไป” นำโดย นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค ๒ และรองอธิบดีทั้ง 5 สำนัก และ นายไพรวัลย์ เพ็งพา อัยการจังหวัดพัทยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานมากมาย อาทิ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมนายดำรงเกียรติ พินิจการสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 3 คณะที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2 นำโดยนายรุ่งเรือง ศิริปรีชาพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ต่างๆ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ โดยภายในงานได้จัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม แบบ โต๊ะจีน พร้อมมีการสนับสนุนอาหารต่างๆที่ทางผู้ร่วมงานนำมาบริการ ซึ่งภายในงาน จัดมีเครื่องเสียงนักร้อง ดนตรีสด และคาราโอเกะ พร้อมได้มีการแสดงของเจ้าหน้าที่อัยการ ภาค 2 และเจ้าหน้าที่อัยการจังหวัด พัทยา สลับสับเปลี่ยนกัน

ต่อมาพิธีกรเชิญนายไพรวัลย์ เพ็งพา อัยการจังหวัดพัทยา ขึ้นเวทีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและ นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ อธิบดีอัยการภาค 2 กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มาร่วมงาน พร้อมกับนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยา ขึ้นเวทีรับและมอบกระเช้า นายรุ่งเรือง ศิริปรีชาพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2 ขึ้นเวที ให้เกียรติร้องเพลง…….

Related posts