สุโขทัย-นายกอบจ.สุโขทัย ห่วงใยประชาชนลงพื้นที่ชุมชน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 อำเภอ

สุโขทัย-นายกอบจ.สุโขทัย ห่วงใยประชาชนลงพื้นที่ชุมชน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 อำเภอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยรองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาฯ เขตอ.เมืองสุโขทัย และอ.บ้านด่านลานหอย และคณะผู้บริหาร อบจ.สุโขทัย ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ “อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565”

พร้อมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย และอ.บ้านด่านลานหอย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน โดยมีนายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการ พร้อมด้วยนายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

โครงการดังกล่าวทางอบจ.ได้ดำเนินการจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในวันนี้ก็ดำเนินการโครงการดังกล่าว พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัยในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และตำบลปากแคว จำนวน 26 ราย ตำบลบ้านสวนจำนวน 11 ราย เทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน 9 ราย อบต.เมืองเก่า จำนวน 18 ราย และอบต.วังลึก พื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อีกจำนวน 7 ราย

ทั้งนี้ อบจ.สุโขทัย ได้มอบเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย จำนวน 375 ราย โดยมีแผนมอบเงินฯ ครั้งต่อไปภายในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ใน จ.สุโขทัย ได้อย่างทั่วถึง และได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts