สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565

สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พม.สมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนฯ ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 140,000 บาท และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากเงินจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 443,540.38 บาท โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลาง

กวีชัย/สมุทรสงคราม

Related posts