สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

( 20 มิ.ย. 65) ณ สวนนงนุชพัทยา รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะสหเวชศาสตร์) พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และนายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด ลงนามMOUสำหรับปลูกกัญชา กัญชง สายพันธุ์ต่างประเทศ ใช้การปลูกแบบเปิด Outdoor เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด

ส่วนMOUกับกรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในระบบปิด Indoor ใช้ไฟปลูกเพื่อให้แสงและใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง สำหรับทำยารักษาโรค

สวนนงนุชพัทยามีการลงนามMOU อยู่2โครงการเพื่อการพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าชม นำไปปฎิบัติได้เอง

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด สนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร วัตถุดิบด้านพืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่จำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์ของนิสิตและทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะส่งนิสิตนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาค้นคว้า วิจัยถึงประโยชน์ ของกัญชา กัญชง เพื่อนำไปปรุงยารักษาโรคต่อไป

 

 

Related posts